Advies & Training

 

Kees Fremery - Advies & Training 

Logo 3b

Kees Fremery Advies & Training biedt een compleet pakket aan advies en training aan bedrijven in de Medische hulpmiddelenindustrie. Dit kan zijn van het volledige validatietraject voor de steriliteitsclaim tot training van cleanroom personeel.
Daarnaast kan ik de monitoring van clean rooms en productieruimtes verzorgen.

Kees Fremery Advies & Training offers a complete range of advise and training to companies in the Medical Device Industry. This includes the complete validation process to ensure the sterility claim up to training of cleanroom technicians,
Next to that I can perform the monitoring of cleanrooms and production locations
Wat kan ik bieden?     What can I offer you?

Missie 

Advies:

Ruim 15 jaar praktische ervaring in de medische hulpmiddelen

Advise:
More than 15 years of practical experience in Medical Devices


Validatie  kennis:

Ervaring en expertise met alle validatietechnieken, van gamma tot EtO van Microbiologisch tot proces

Knowledge of validations:
Experience and expertise with all validation techniques, from gamma to EtO and from microbiological to process

Training:

In begrijpelijke taal, van VMBO tot Universitair,
Het verhaal brengt de boodschap binnen.

Training:
From University level to any thinkable education.
The training is adapted to the level. 


Reeds meer dan 15 jaar ervaring in het vakgebied van steriele medische hulpmiddelen met daarbij bekend met alle validatietechnieken zoals (gamma)straling, Etyleenoxide en stoomsterilisatie. Mijn missie is deze kennis overbrengen naar de klanten. Kennis die je voor jezelf houdt gaat verloren. 


De hiervoor geldende normen zijn onder meer:
ISO 11137-1 en -2
ISO 11135
ISO 14644


Mission

More than 15 years experience in the field of Sterile Medical Devices with knowledge of all validation techniques like (gamma)irradiation, Ethyleneoxide and steam sterilzation. My mission is to transfer this knowledge to customers, Knowledge you keep only for your self gets lost.

The Standards applicable are:
ISO 11137-1 en -2
ISO 11135
ISO 14644